Stavební dozor a poradenství

„Práce měla a má kladný vliv na vývoj lidského myšlení. Nutí člověka přemýšlet, jak by se jí vyhnul.“
Gabriel Laub

Nabízíme:

  • Výkon stavebního dozoru od podpisu smlouvy s dodavatelem až po dokončení stavby
  • Kontrola cenové správnosti nabídek včetně vyhodnocení.
  • Výkon stavebního dozoru od podpisu smlouvy s dodavatelem až po dokončení stavby.
  • Kontrola a odsouhlašení soupisů provedených prací včetně fyzických výměrnic.
  • Možnost zhotovení stavebních rozpočtů dle aktuálních cenových hladin.
  • Poradenství při problémech na Vaši již zrealizované stavbě.
← PředchozíDalší →